Lecturi recomandate

Lărgirea sferei de cuprindere a conştiinţei

În acest scop ar fi util dacă am parcurge o serie de scrieri importante în acest sens. Autorul ţine să recomande în rândurile următoare câteva dintre aceste scrieri, grupate pe câteva domenii, convins fiind de faptul că cititorul care le va parcurge pe acestea va realiza în sine o transformare pozitivă: o mai mare deschidere spre cunoaştere, o mai mare toleranţă, o înţelegere mai profundă a fenomenului religios şi filozofic, a psihologiei şi eticii, a fizicii şi metafizicii.
  Iată dar scrierile recomandate:

I CREŞTINISM
Vechiul Testament (mai ales: Geneza, Exodul, Iov, Psalmii, Pildele şi Ecleziastul)
Noul Testament
Dumitru Stăniloaie –Ascetică şi mistică ortodoxă (vol. 1 şi 2)
Dumitru Stăniloaie – Teologie dogmatică ortodoxă (vol. 1, 2, 3)
Evagrie Ponticul – Tratatul practic. Gnosticul - ed. Polirom, Iaşi, 1997
Dionisie Aeropagitul – Opere complete - ed. Paideia, Bucureşti, 1996 (capitole recomandate: “Despre numirile dumnezeieşti” şi “Despre teologia mistică”)
Ioan Scărarul – Scara raiului
Filocalia, vol. 1
Catehismul ortodox
Catehismul romano-catolic
Bernard Sese, Paul Aymard, Pierre Riche, Michel Feuillet - Vieţile sfiinţilor Augustin, Benedict, Bernard, Francisc din Assisi, Ioan al Crucii - ed. Humanitas, Bucureşti, 1996
Viaţa şi misiunea extraordinară a lui William Branham (vol. I şi II) - ed. Nevali, 2000
etc.
 
II IUDAISM
Vechiul Testament
A. Cohen – Talmudul - ed. Hasefer, Bucureşti, 1999
Fabre d’ Olivet – Geneza după Moise - ed. Antet
Gabriel Constantinescu – Marginalii la Talmud - ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999
Papus – Kabbala (Tradiţia secretă a occidentului) - ed. Herald, Bucureşti, 1996
Rabbi Simeon ben Yohai şi Rabbi Eleazar – Zoharul, cartea splendorii - ed. Antet, Bucureşti
etc.
 
III ISLAMISM
Coranul
Gheorghe G. Stănescu – Mahomed profetul - ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1998
Idries Shah – Calea sufită - ed. Herald, Bucureşti, 2001
Sayyid Mujtaba Musavi Lari – Dumnezeu şi atributele sale - ed. Argos
etc.
 
IV TAOISM
Lao Zi – Dao de Jing (Tao te King) - ed. Imperator, Bucureşti, 1999 (traducere de Ilie Vasile Drugan)
Lie Zi – Calea vidului desăvârşit - ed. Polirom, Iaşi, 2000
Alan Watts – Dao, calea ca o curgere de apă - ed. Humanitas, Bucureşti, 1996
Jolan Chang – Tao şi arta de a iubi - ed. Axul-Z, Chişinău, 1993
Mantak Chia, Douglas Abrams Arava – Orgasmul multiplu masculin - ed. Sapienţia, Bucureşti, 2001
etc.
 
V HINDUISM. YOGA
Upanişad – ed. Herald, Bucureşti, 2001
Bhagavad Gita – ed. Herald (traducere de Sergiu Al George)
Pantajali – Yoga sutra - ed. Herald (traducere de Walter Fotescu)
Vijnana Bhairava, Conştiinţa divină – ed. Herald
Osho –Yoga sutra - Ştiinţa sufletului, ed. Ram, Bucureşti, 1998 (vol. 4)
W.Y. Evans-Wentz - Yoga tibetană şi doctrinele secrete (vol. 1 şi 2) - ed. Sophia, Arad, 1993
Angelo Moreta – Gândirea vedanta - ed. Tehnică, Bucureşti, 1996
Swami Vivekananda – Karma yoga; Bakti yoga; Jnana yoga (toate trei cărţile sunt editate de ed. Lotus)
Liviu Gheorghe şi Teodor Sebastian - Shamadhi. Extazul mistic al yoghinilor - ed. Kamala, Braşov, 1999
Dr. Mihaela Ambăruş şi dr. Gabriela Ambăruş – Tantra yoga, căile secrete ale extazului amoros - ed. Sapienţia, Bucureşti, 2000
Nik Douglas şi Penny Slinger – Secretele amorului transfigurator extatic (trei vol.) - ed. Deceneu, 1997
etc.
 
VI BUDDISM
Liviu Gheoghe – Buddha, lumina unei căi spirituale - ed. Ram, 1995
Flaviu Cristian – Mesajul lui Budda - ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999
Bodhidharma – Wu, Marea trezire - ed. Herald, Bucureşti, 2001
Hui Neng – Sutra rostită de pe înaltul scaun despre Nestematele Legii - ed. Herald, Bucureşti, 1999
Huang Po – Shin, Mintea universală - ed. Herald, Bucureşti
Taisen Deshimaru – Zen adevărat - ed. Axis Mundi, Chişinău, 1993
etc.
 
VII “EZOTERISM”
Alexandru Nicolici – Astrologia natală - ed. Teora, Bucureşti, 1998
Alexandru Pop – Alchimia - ed. Biblioteca revistei “Familia”, 1998
Allen Kardec – Cartea spiritelor
Baird Spalding - Viaţa şi învăţăturile maeştrilor din extremul orient
C.W. Leadbeater – Francmasoneria, Rituri şi iniţieri, ed. Herald
Florin Gheorghiţă – Fenomenul Valentina - ed. Polirom, Iaşi, 1997
Hermes Trismegistus – Corpus Hermeticum - ed. Herald, Bucureşti
Jinarajadasa – Evoluţia ocultă a umanităţii - ed. Herald
Jasmuheen - A trăi cu lumină
Lori Reid – Elemente de chiromanţie modernă - ed. Teora, Bucureşti, 1998
Kybalion, Legile Universului cu trei Iniţiaţi - Ed. Soteris, Piatra Neamţ, 2000
Max Heindel – Cosmogonia rozicruciană
Paul Ştefănescu – Iniţiere în ocultism
Rene de Lassus – Eneagrama, cele nouă tipuri de personalitate - ed. Teora, Bucureşti, 2000
Richard Bach - Iluzii. Pescăruşul Jonathan Livingstone
Rudolf Stainer – Din cronica Akasha - ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997
Samael Aun Weor – Căsătoria perfectă
Scarlat Demetrescu – Din tainele vieţii şi ale universului (trei volume) - ed. Emet
Simone Schroeder – Arta hipnozei - ed. L.V.B., Bucureşti, 1997
Victor Bodo – Tehnici de călătorie astrală - ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999
Zachary F. Lansdowne – Chakrele şi vindecarea ezoterică - ed. Teora, Bucureşti, 1998
etc.

 
VIII SINTEZE ŞI ALTE CĂRŢI DE REFERINŢĂ

Alexandrian – Istoria filozofiei oculte
Andre Conte - Sponville - Mic tratat al marilor virtuţi - ed. Univers, Bucureşti, 1998
Aristotel – Etica nicomahică
Basarab Nicolescu - Transdisciplinaritatea. Manifest - ed. Polirom, Iaşi, 1999
Doina Elena şi Aliodor Manolea – Energetica subtilă a fiinţei umane - ed. Aldomar, 1996
Eduard Shure – Marii iniţiaţi – ed. Lotus, Bucureşti, 1994
Florin Gheorghiţă – Lumi invizibile – ed. Polirom, Iaşi, 1996
Fritjof Capra – Taofizica, o paralelă între fizica modernă şi mistica orientală – ed. Tehnică, Bucureşti, 1999
H. von Praag - Cele opt porţi ale misticii - ed. Saeculum I. O. şi ed. Vestala, Bucureşti, 1996
Ion Mânzat (coord.) - Psihologia Sinelui, un pelerinaj spre centrul Fiinţei - ed. Eminescu, Bucureşti, 2000
Jean Paul Jues - Caracterologia, cele zece sisteme de bază - ed. Teora, Buc., 1998
Marc de Smedt – Tehnici de meditaţie şi practici ale trezirii spirituale – ed. Univers enciclopedic, Bucureşti, 1998
Mircea Eliade  - Istoria credinţelor şi ideilor religioase
Philippe Brinster - Terapia cognitivă - ed. Teora, Bucureşti 2002
Philippe Gaudin (coordonator) – Marile religii – ed. Orizonturi şi ed. Lider, Bucreşti, 1995
Platon – Republica
P.D. Uspensky – A patra cale (două volume) – ed. Ram, Bucureşti, 1998
Radu Lucian Alexandru – Deschiderea universului – ed. Nevali, Cluj-N., 2001
etc.
 
Pentru fiecare din domeniile enumerate, scrierile propuse spre cercetare sunt doar orientative, cititorul urmând a-şi aprofunda cunoaşterea cu alte lecturi care nu sunt e în lista dată. Scrierile enumerate mai sus îl vor familiariza pe cititor cu domeniile enumerate oferindu-i posibilitatea dobândirii unei cunoaşteri puţin mai profunde decât cea căutată şi susţinută de marea mulţime.
Odată realizată o deschidere spre profunzimile fiinţei (prin lectura acestor scrieri şi cugetarea asupra valorii de adevăr a conţinutului lor) suntem oarecum pregătiţi pentru o altă acţiune utilă de pus în practică: postul.

0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru