DICŢIONAR DE SIMBOLURI EVANGHELICE

Toate cuvintele ce apar în acest dicţionar vor fi interpretate din punct de vedere interior.

Autorul a încercat să găsească corelaţii naturale, spontane, evidente, între ceea ce desemnează ele în lumea exterioară şi ceea ce ar putea să reprezinte pe plan interior, psihologic.
S-a încercat, deci, a se face legătura între aceste cuvinte şi elemente ale lumii noastre psihologice, tocmai pentru a putea sublinia mesajul interior al evangheliilor, mesaj foarte important pentru transformarea noastră interioară orientată spre desăvârşire.

În funcţie de context, cuvintele interpretate pot avea semnificaţii diferite. Unde este cazul, vor fi arătate câteva dintre acestea (cele mai importante).

Pentru restul a se vedea interpretările exacte din contextul textului analizat.
Semnificaţiile interioare ale cuvintelor prezente în acest dicţionar se vor a fi cât mai concis explicate.

Cititorul interesat de o detaliere a acestor semnificaţii o va găsi în cprinsul cărţii, acolo unde cuvintele implicate au fost prezente în diferite contexte specifice.

0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru