Simbolistica cifrelor

1. - UNITATEA a tot ce există, integrarea, întrepătrunderea, Întregul, Esenţa ce uneşte tot ceea ce există.
 
2. - DUALITATEA, lupta extremelor, contradicţiile, cele două extreme ale unui fenomen (bine - rău, suferinţă - fericire, lumină - întuneric, interior - exterior, manifestare - nemanifestare etc.)
 
3. - LEGEA CREAŢIEI, legea care guvernează manifestarea: creaţia (acţiune, afirmaţie), menţinere (forţă de echilibru, conciliere), distrugere (reacţiune, negaţie); TRINITATEA: integrare a Tatălui (Absolutului, nemanifestării), a Fiului (creaţiei, manifestării) şi a Duhului Sfânt (desăvârşirea creaţiei, armonizarea şi organizarea superioară a acesteia); SPAŢIUL (lui Euclid) cu cele trei dimensiuni ale lui: înălţime, lăţime şi lărgime; elementul de legătură dintre cele două extreme ale unui fenomen (adică fenomenul însăşi).
 
4. - ACŢIUNEA - omul are patru membre, simbol al mişcării şi acţiunii, al schimbării şi transformării; ÎNTREGUL: înglobarea unităţii şi a multiplicităţii (a lui 1 şi a lui 3: 1 + 3 = 4), a nemanifestării şi a manifestării; CICLUL COMPLET, ETERNITATEA - anul cu cele patru anotimpuri ale sale: iarna (simbol al nemanifestării, al potenţialului), primăvara, vara şi toamna (aceste ultime trei, prin cele trei procese caracteristice fiecăruia din ele, anume: creaţie, menţinere şi distrugere, simbolizează manifestarea, creaţia); PERSONALITATEA UMANĂ cu cele patru componente majore ale el: fizicul, energeticul, emoţionalul şi mentalul.
 
5. - PERCEPŢIA: omul are cinci simţuri: văz, auz, gust, miros şi pipăit; MANIFESTAREA COMPLETĂ a omului datorită celor cinci degetele pe care omul le are la fiecare mână; PREVEDEREA (a cincea roată la căruţă: roata de rezervă), OMUL ca fiinţă (cu cele cinci extremităţi ale sale: două mâini, două picioare şi un cap - vezi pentagrama - simbol al omului).
 
6. - CREAŢIA: LUMEA, creaţia, manifestarea (există şase zile lucrătoare, în care se poate crea, acţiona şi una de odihnă); legea creaţiei care lucrează asupra fenomenelor (2 x 3 = 6): creaţia se construieşte (prin legea creaţiei - a treiului) pe dualitate (pe doi); ECHILIBRUL: echilibrarea extremelor fenomenelor prin legea treiului, echilibrarea şi transcenderea dualităţilor prin integrarea în noi a trinităţii (2 x 3 = 6); RAŢIUNEA: mintea, înţelepciunea (cel de al “şaselea simţ” al omului).
 
7. - ORGANIZAREA, legea organizării: se pare că fenomenele din universul nostru sunt organizate potrivit “legii şaptelui”: există şapte culori fundamentale, şapte note de bază, şapte zile în săptămână, şapte organe de simţ (pielea, cei doi ochi, cele două urechi, nasul şi limba), şapte păcate capitale şi şapte virtuţi principale etc. care organizează fenomenele corespunzătoare: lumina, sunetul, timpul, percepţia, armonia etc.; NEMANIFESTAREA, Vidul, Absolutul, Adevărul, Detaşarea, Nepătimirea (a şaptea zi: ziua de odihnă, de nemanifestare, de non-acţiune).
 
8. - ETERNITATEA - simbolul infinitului (oo), a ciclului etern care se autogenerează necontenit; ECHILIBRUL, acţiunea de integrare a dualităţilor (4 x 2 = 8), anume a nemanifestării cu manifestarea, a suferinţei cu fericirea, a binelui cu răul etc. prin înţelegerea în profunzime a locului şi rolului pe care fiecare fenomen, cu cele două extreme ale sale le ocupă în cadrul creaţiei, al manifestării, al existenţei, al Realităţii; ÎNCEPUTUL UNUI NOU CICLU (a opta zi: prima zi dintr-o nouă săptămână).
 
9. - NAŞTEREA: nouă este cifra concepţiei, simbolizează timpul necesar pentru pregătirea unei naşteri, pentru pregătirea intrării într-o nouă lume: în nouă luni embrionul devine prunc gata de a ieşi la viaţă; INIŢIEREA, dobândirea unor experienţe şi cunoaşteri noi, uneori total diferite de tot ce am întâlnit până atunci (pruncul experimentează viaţa extrauterină).
 
10. - PERFECŢIUNEA, echilibrul între manifestare (1) şi nemanifestare (0 - vid); DESĂVÂRŞIREA, ducerea la bun sfârşit a unei acţiuni; SFINŢIREA, dobândirea unei cunoaşteri de esenţă care face posibilă respectarea naturală, spontană, fără efort a celor zece porunci.
 
12. - CICLUL COMPLET, anul cu cele douăsprezece luni ale sale: o rotaţie completă a pământului în jurul soarelui, MANIFESTAREA ÎNTREGULUI POTENŢIAL al unei acţiuni, al unul fenomen la un moment dat.
 

 
24. - MANIFESTAREA COMPLETĂ DE SINE, a potenţialului pe care îl avem la un moment dat: în douăzeci şi patru de ore pământul face o rotaţie completă în jurul axei proprii; ECHILIBRAREA EXTREMELOR prin cunoaşterea lor: în douăzeci şi patru de ore avem o zi şi o noapte, o perioadă de lumină şi una de întuneric, o perioadă de acţiune (manifestare) şi una de odihnă (nemanifestare).
 
40. - ACŢIUNEA (4) ÎNDREPTATĂ SPRE PERFECŢIONARE (10), spre desăvârşire (4 x 10).

0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru